Studentstöd informerar och svarar på frågor

Tid: 16 maj 2023 11:00 - 13:00

Kom och träffa Studentstöd i korridoren utanför biblioteket, Campus Karlskrona.

Läs mer om Studentstöd.

Karta Otillgänglig