Fjärråtkomst

Fjärråtkomst

Denna tjänst möjliggör att komma åt BTH:s datorsalar via fjärranslutning. Det innebär att du kan koppla upp dig mot en enskild dator vid BTH och därmed ta del av den programvara som finns där.

Tjänsten är åtkomlig oavsett om du befinner dig på campus eller utanför campus.

Klicka här för att ansluta till en dator via fjärråtkomst. Logga in med ditt användarnamn username@student.bth.se och samma lösen som till andra BTH-system. Observera att inloggningen kan se annorlunda ut beroende på webbläsare och plats, se exempel här.