Zoom för studenter

Zoom för studenter

Zoom är det e-mötesverktyg som används om aktiviteter hålls online i realtid. Det kan vara vid större föreläsningar, seminarier eller vissa examinationer.

 

För att få tillgång till Zoom måste du skapa ett konto

Här kan du läsa om hur du skapar ett konto i Zoom.

 

Information gällande säkerhet och Zoom

Sunets Zoom-installation, vilken är den som används på svenska lärosäten, är helt skild från den publika Zoom lösningen. Det publika Zoom är det som omtalats i pressen gällande persondata och kryptering. Detta är alltså frågor som vi inte berörs av genom vår separata installation. På länkarna nedan kan du läsa mer om säkerhet och Zoom.

 

Support

ithelpdesk@bth.se