Hus D stängt under vecka 46

Korridor

Under vecka 46, 14-18 november, kommer hus D (BTH forsknings- och utbildningsklinik) att hållas stängd. Även passagerna dit från hus G och hus C kommer att vara stängda.
Vi ber därför alla studenter att förvara, värma och förtära sin mat vid övriga lunchplatser på BTH. Samtidigt kommer även delar av parkeringen att vara avstängd.

7 november 2022