Låna en BTH-cykel

Cyklar

Studenter vid BTH kan låna en cykel från några timmar upp till en vecka.

Utlåning sker i receptionen mot en deponi på 300 kronor samt uppvisande av BTH-kort.
Cykelhjälm och reflexväst ingår.

1 mars 2023