Länken stängs av och p-platser försvinner

Hälsokliniken, interiör

Måndagen den 8 maj påbörjas arbetet med bygga ut BTH forsknings- och utbildningsklinik. Det betyder att Länken stängs för passage. Den hålls stängd fram till den 30 november. 

Samma dag stängs vissa parkeringar bakom hus C av och hägnas in. Kruthusen kommer att sätta upp skyltar med information vid parkeringen. Den delen av parkeringen kommer att vara avstängd fram till den 30 november.

4 maj 2023