Reserverade parkeringsplatser på Campus Karlskrona

Skylt BTH forsknings- och utbildningsklinik

Parkeringsplatserna vid BTH forsknings- och utbildningsklinik är reserverade för deltagare i de forskningsprojekt som bedrivs vid kliniken.

Parkeringsplatserna får inte användas av personal eller studenter.

13 februari 2023