Utredning gällande verksamhetens utveckling

BTH ska utreda ifall verksamheten i Karlshamn ska flyttas till Karlskrona.

BTH kommer under hösten 2022 att utreda ifall verksamheten bäst bedrivs genom att samlas på ett ställe, i Karlskrona. Det betyder att den verksamhet som idag bedrivs på Campus Karlshamn i så fall flyttas till Campus Karlskrona.

Fokus i utredningen är studenternas rätt till en utbildning av god kvalitet och hur vi kan utveckla ämnet medieteknik.

Utredningen får visa när en överflyttning i så fall kan bli aktuell.

19 september 2022