Utredningen gällande lokalisering av verksamheten vid Campus Karlshamn

Utredningen om lokaliseringen av verksamheten vid Campus Karlshamn har nu presenterats vid högskolestyrelsens möte den 15 december.

Utredningen som har gjorts av Torbjörn von Schantz har presenterats för BTH:s styrelse. Inget beslut fattades under mötet. Frågan är komplex och kommer att kräva extra beredning.

Tre olika förslag presenterades:
• Högskolans verksamhet i Karlshamn flyttas till Campus Karlskrona.
• Högskolans verksamhet blir kvar i Karlshamn.
• Högskolans verksamhet omvandlas till yrkeshögskola under annan huvudman.

Styrelsen kommer att ha ett extrainsatt möte den 12 januari och väntas fatta beslut senast den 15 februari.

16 december 2022