Var med i ”Jaga milen” och vinn pris!

Jaga milen är en cykeltävling för BTH:s studenter som pågår till den 31 oktober.

Hur gör jag för att delta?

Ladda ner appen Växla upp! från antingen Google Play eller App Store så får du chans att vara med i olika tävlingar och utmaningar kopplade till vardags- och fritidscykling.

Du hittar tävlingen ”BTH 2022” i appen under ”Tävlingar”. Alla dina cykelturer ger poäng i både lag- och individtävlingar. Ange koden HWVJFU.

Priser till bästa lag och de fem bästa cyklisterna

I november blir det en ceremoni med prisutdelning till bästa lag och till de fem bästa individuella cyklisterna.

Vad går tävlingen ut på?

Cykeltävlingen har som mål att få fler studenter att välja cykeln i stället för bilen för sina vardagsresor.

Bakgrund

Tävlingen är en del av det regionala projektet ”Kombinerad Mobilitet” finansierat av europeiska regionala utvecklingsfond (ERUF). Vi som är ansvariga för kampanjen är ett konsortium bestående av Energikontor sydost och Blekinge Tekniska Högskola (institutionen för teknik och estetik).

Kombinerad Mobilitets mål är att minska koldioxidutsläppen från persontransporter och att få fler Blekingebor att resa hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel. Genom aktiviteterna får vi kunskap om medborgarnas resvanor. Insamlade data kan sedan användas för att se kopplingen till stadsplanering och folkhälsa.

30 augusti 2022