• BTH.se
 • English
 • Logga in

 

Resultatrapportering

 

OBS! Ibland krävs det i vissa webbläsare att man tömmer sin cache i läsaren. Detta görs genom att trycka Ctrl och F5 samtidigt.

Har du några synpunkter på funktionaliteten (t.ex. förbättringsförslag, felaktigheter el. dyl.), kontakta Ladok-gruppen (ladok@bth.se) inom Studentcentrum. Ange var du är, vad du försöker göra, förslag på förbättring osv.
Har du däremot några frågor kring själva resultatrapporteringen (t.ex. att någon student saknar registrering el. dyl.), kontakta Utbildningsstöd (utbildningsstod@bth.se) inom Studentcentrum. 

 

Det går även att hämta in betyg på enskilda studenter från ItsLearning, gällande T33/rapportering per provkod.

Processen för Resultatrapportering på provkod, T33

 • Denna tjänst (T33) kan endast användas för att sätta betyg på provmoment, per provkod (även ECTS).
 • Varje resultatlista har ett unikt id-nummer (benämns ”listnr”). Om listnr är känt, matas detta in i tjänsten och man kommer direkt till listan. Man kan ha fått listnumret från en annan lärare eller så har man själv skapat en listan tidigare.
 • Studenten som ska betygssättas hämtas in. Antingen finns de redan i listan eller så hämtas enstaka studenter, studenter som varit anmälda på tentamen eller registrerade studenter en viss termin.
 • Betyg matas in, samt betygsdatum och eventuell skrivningspoäng. Obs! Datum anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Det går att hämta betyg från ItsLearning.
 • Om inmataren INTE är Examinator för kursen så sparar man listan och skickar den till Examinator som utför sista delen i processen.
 • Examinator kontrollerar listan och godkänner den genom att systemet skickar en kod till Examinators mobiltelefon (mobilnumret som är registrerat i BARD). E-post skickas till Examinator och Utbildningsstöd.
 • Utbildningsstöd skriver ut arkivlista på papper och gör definitiv inläggning i LADOK. Betyg e-postas automatiskt till student.
 • Vid senare tillfälle (ska ändå ske snarast) skriver Examinator under arkivlistan och listan arkiveras på korrekt sätt.

Processen för Resultatraportering på hel kurs, T34
Processen och utförande liknar det för Resultatrapportering på provkod/provmoment

 • Examinator skapar en lista för den kurskod rapporteringen gäller. Listan innehåller alla studenter som kan få slutbetyg på kurskoden.
 • För varje student finns data om avklarade provkoder, datum och betyg.
 • Studenter på listan som just nu inte ska ha betyg, markeras och tas bort från listan när den sparas som utkast nästa gång.
 • Examinator fyller i betyg och betygsdatum.
 • Listan skickas till Utbildningsstöd för definitiv inläggning i LADOK. 
 • Vid senare tillfälle (ska ändå ske snarast) skriver Examinator under arkivlistan och listan arkiveras på korrekt sätt.

 

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen