• BTH.se
 • English
 • Logga in

Tentamen

Personalen på funktionen Tentamen är:
Cecilia von Mentzingen (Tentamensansvarig)
Mustafa Al-Leddawi
Anders Göransson

Kontakt: tentamen@bth.se                                   

Tentamensveckorna är under läsåret 15/16: 44, 1, 2, 11, 12, 21, 22, 33 och 34

Under länkarna till vänster finner du:

 • Länk för elektronisk inlämning av tentamen. Deadline: 5 dagar innan tentamenstillfället.
 • Preliminära datum för tentamen (här framgår de tentamenstillfällen som vi har fått i uppdrag av Studierektorer att schemalägga).
 • Platser för tentamen (publiceras ca 5 dagar innan tentamen).
 • Mall för intyg för student om att hon/han kan skriva tentamen för annan kurskod.
 • Tentamensregler
 • Riktlinjer från Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

På grund projektet med förändring av tentamensadministrationen på BTH (pågår under 2015-2017), kommer följande nya rutiner som implementeras löpande:

 • Införande av anmälningssystem T10 (Ladok) och TentaAdmin, (UHR) (Kan orsaka störningar i administrationen)
 • Information om antalet anmälda studenter och deras namn framgår som förut i e-postmeddelandet som skickas ut till lärare (+ eventuellt examinator) då anmälan har stängt.
 • Antalet anmälda studenter framgår även per tentamenstillfällen som ligger under länken ”Preliminära tentamensdatum” (inloggning krävs)
 • Studenter får information via e-postmeddelande om vilken lokal de ska skriva tentamen i, ca 5-10 dagar innan tentamenstillfället. Studenter som saknar e-postmeddelande är informerade om att höra av sig i god tid till tentamen@bth.se. Stöd-listor över de anmälda studenterna finns även hos personalen i Receptionen, byggnad A. Då Receptionen är stängd, sätts listor upp på anslagstavla i byggnad A.
 • Del-projektet av införandet av Tentaskanning beräknas starta under år 2016.
 • Del-projektet med införandet av anonymisering av tentamen beräknas starta under år 2016.
 • Pilot-projektet Digital tentamen pågår för närvarande.

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen