• BTH.se
 • English
 • Logga in

Tentamen

Personalen på funktionen Tentamen, Studerandeavdelningen är:
Cecilia von Mentzingen (Tentamensansvarig), 5035
Mustafa Al-Leddawi, 5218
Anders Göransson, 5209

Arbetsuppgift: Administrera salstentamen enligt beställning av institutionerna. Studierektorer ska under perioden maj-september inför ett läsår informera Tentamen-funktionen om vilka kurser som är aktuella för salstentamen.

Kontakt: tentamen@bth.se          

Under länkarna till vänster finner du:

 • Länk för elektronisk inlämning av tentamen. Deadline är fyra arbetsdagar innan dagen för tentamenstillfället. Förtydligande:  Om tentamenstillfället är på en fredag, så går det att ladda upp tentamen fram till midnatt på fredagen, veckan innan (eftersom lördag och söndag inte är arbetsdagar). Måndag, tisdag, onsdag och torsdag är de fyra arbetsdagarna innan tentamenstillfället. Systemet känner dock inte av ifall en veckodag är en helgdag. 

 • Preliminära datum och plats för tentamen + anmälda studenter. För att se de anmälda studenterna: Logga in, klicka på kursnamnet.

 • Mall för intyg för student om att studenten kan skriva tentamen för annan kurskod.

 • Tentamensregler

 • Riktlinjer från Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

 • Inskannade tentamen

 • Instruktioner för lärare

 • Instruktioner för digital salstentamen

Tentaskanning införs från och med vecka 33, 2016. Det innebär att studenternas skrivna tentamenshandlingar skannas in efter tentamenstillfället till ett elektroniskt arkiv. Tentamenshandlingarna blir efter inloggning synliga för studenten i Studentportalen och för läraren i Lärarportalen. Då tentamenshandlingarna är rättade skannas de in ännu en gång. Efter det har studenten en orättad och en rättad version av tentamen i Studentportalen och tentamen är att betrakta som utlämnad.

Pågående projekt:

 • Införandet av administrationssystemet TentaAdmin (UHR), projektledare Cecilia von Mentzingen KLART
 • Tentaskanning, projektledare Cecilia von Mentzingen KLART
 • Anonymisering av tentamen, beräknas starta under årsskiftet 2016/2017, projektledare Cecilia von Mentzingen.
 • Pilot-projektet Digital tentamen, projektledare Lasse Bourelius och Christina Hansson.

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen