• BTH.se
  • English
  • Logga in

Verktyg för lärande

Här hittar du ett antal utvalda verktyg som kan vara bra att använda i undervisningen för att stödja och underlätta lärandeprocessen för studenterna. Här finns även verktyg som du som lärare kan använda för att underlätta ditt arbete. Alla verktygen är gratis att använda och enheten för Utbildningsutveckling kan ge support på dessa.

De flesta kategorierna är uppbyggda enligt principen att varje kategori presenteras med hur verktygen i kategorin kan användas i undervisningen. På underliggande sidor presenteras varje verktyg för sig.

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen