• BTH.se
  • English
  • Logga in

Ladok stängs under v. 9-10

 

Den 27 februari kl 12:00 kommer vårt studieadministrativa system Ladok att stängas ner helt i samband med en versionsuppgradering.

Ladok är alla svenska lärosätes gemensamma system för studieadministration. Just nu genomförs ett nationellt projekt kallat Ladok3, som innebär att systemet uppgraderas till nästa generations webbaserade systemstöd. I mars 2018 är det BTH:s tur att byta från gamla till nya Ladok. 

Vad finns i Ladok? 

I Ladok finns information om alla utbildningar, studenter och studieresultat. Det innebär att när produktionssättningen av nya Ladok görs under vecka 9–10 kommer alla funktioner att vara helt stängda, såsom 

  • registrering på kurs
  • tentamensanmälan
  • utsökning av studieresultat
  • ansökan om examens- och kursbevis
  • utskrift av intyg.

Det innebär också att all bokföring som vi normalt gör i Ladok, som resultat, tillgodoräknande, studiedeltagande och examens- och kursbevis, får läggas på kö och handläggningstiden för dessa ärenden kommer att förlängas med minst 8 dagar. 

Resultat på genomförda tentamina kommer att läggas in i It’s learning och/eller Canvas, men kommer inte att visas i Ladok eller i Studentportalen. 

Nya Ladok öppnar 12 mars

Från och med den 12 mars räknar vi med att vårt nya Ladok finns på plats och att vi kan följa normala rutiner och handläggningstider. 

Under denna perioden kommer även en ny studentportal att lanseras med ett uppdaterat gränssnitt. Alla funktioner som registrering, tentamensanmälan och ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga där precis som i nuvarande studentportal. 

Har du frågor om nya Ladok, skicka ett mail till planering.nya.ladok@bth.se

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.