• BTH.se
  • English
  • Logga in

Kursvärdering i läsperiod 1

 
En del studenter har inte fått möjlighet att svara på kursvärdering på kurser i läsperiod 1. Detta beror på en bugg i ladok. Du som inte fått kursvärdering, men som vill svara svara på kursvärdering för din kurs fyll i formuläret nedan senast den 8/11, Kursvärderingen finns på itslearning i slutet av vecka 45, eller början av vecka 46.
https://goo.gl/forms/BXFdEbVMOGHbloVt1
Formuläret är stängt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anonym tentamen.

Från och med 171027 kommer samtliga tentamen som är centralt samordnade, det vill säga salstentamen och digital tentamen, att skrivas anonymt.
Anonym tentamen innebär att man som student är anonym vid rättningen. 
För att anonym tentamen ska fungera krävs att du har fått en anonymitetskod ur Ladok. Koden genereras i Ladok då du anmäler dig till tentamen i Studentportalen. 
 
Hur går det till sedan?
 
Du får din kod vid tentamens start; När du bockas av på listan inför starten, överlämnar tentamensvärden ditt försättsblad till dig och där framgår din kod. Koden skriver du sedan på varje inlämnat blad.
 
Kom i god tid till tentamen!
NOTISER
KALENDARIUM

Tipsa om händelse

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.