• BTH.se
  • English
  • Logga in

Blanketter för förändrad studiegång

Nedan finner du blanketter som handlar om förändrad studiegång. Varje blankett är en e-blankett som vi ber dig fylla i noggrant för att ditt ärende ska kunna behandlas så effektivt som möjligt. Har du frågor kring din ansökan var vänligt läs Vad händer med min ansökan? 

Ansökan om anstånd med studiestart  

Antagning till senare del av utbildningsprogram

Studieuppehåll

Studieavbrott

Omregistrering på kurs 
 

Anmälan till kurs inom program för registrering

Här finner du anmälan till kurs inom program för registrering. Blanketten ska användas av dig som tidigare var obehörig på en kurs inom ditt program men där du nu uppfyller förkunskapskraven.

Du måste själv kontrollera när kursen ges nästa gång. Du kan få hjälp via programöversikten http://edu.bth.se/utbildning/programoversikt.asp?lang=sv

Blanketten skickas till antagning@bth.se

Blankett "Anmälan till kurs inom program för registrering"

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.