• BTH.se
  • English
  • Logga in

Begäran om digital tentamenskopia.

Om du vill titta på din genomförda tentamen kan du be om en digital kopia via nedan e-blankett. OBS! Det räcker med att skicka en (1) begäran om digital kopia! Var noggrann med att fylla i efterfrågad information, likt kurskod och tentamensdatum, korrekt!

Notera! Kursansvarig har 15 arbetsdagar, efter tentamensdatum, på sig att rätta tentamen och innan du skickar din ansökan om digital tentamenskopia ska ditt resultat vara inrapporterat i Ladok. Observera också att alla tentamen inte finns på Studentcentrum i Receptionen då det inte finns några krav på att läraren ska lämna in tentamen till Studentcentrum. Du kommer i sådana fall meddelas detta via mail efter begärd ansökan om digital kopia. 

Begäran om digital tentamenskopia 

Observera att från och med augusti finns skrivna tentamen scannade till Studentportalen. Om din tentamen har blivit scannad hittar du den under "Tentamen" - "Inscannade tentamen".

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.