• BTH.se
  • English
  • Logga in

Bra att veta

Ekonomi:

CSN: Det är viktigt att sjukskriva sig om man blir sjuk under studietiden, anmäl till Försäkringskassan på www.fk.se. Samma om du är hemma med sjukt barn eller vårdar en närstående . CSN prövar ju dina studieresultat nästa gång du söker studiemedel och kan ta hänsyn till sjukdom under förutsättning att du har en sjukskrivning som godkänts av Försäkringskassan. Gå till CSN:s hemsida för mer information  http://www.csn.se/

Om du är sjuk mer än en vecka behöver du läkarintyg. Har du varit sjuk mer än en månad kan du få lånen för sjukskrivningsveckorna avskrivna. Läs mer på http://www.csn.se/hogskola/sjuk

Alltid för mycket tid kvar till nästa CSN utbetalning? Budget- och ekonomitips finns på Att studera - Konsumentverket, konsumentservice  & konsumentverket

Tips på bra och billig mat hittar du på: http://www.ica.se/Recept-Mat/billigaveckan/

Bostadsbidrag: Om du är under 29 år och har en hyra över ett visst belopp kan du söka bostadsbidrag, se http://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande. Beloppen beror också på vilken inkomst du har.

Försäkring :Som studerande har du en personskadeförsäkring som gäller för olycksfall under skoltid och vägen till och från skolan. http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-och-riskhantering/studentforsakringar/studenter-pa-svenskt-universitet-och-hogskola För all annan tid behöver du teckna en hemförsäkring. Viktigt om du t ex blir utsatt för inbrott och blir av med dator eller annat värdefullt. Oftast har försäkringsbolagen "studentpriser".

Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag): Kan man inte få under terminerna när man studerar men man kan söka för sommaruppehållet. En grundförutsättning är att man är aktivt arbetssökande. Man ansöker hos boendekommunens socialtjänst om Försörjningsstöd. Om du är gift eller sambo förutsätts ni hjälpa varandra ekonomiskt vilket påverkar bedömningen.

Info från Karlskrona kommun:

http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Ekonomiskt-bistand/

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.