• BTH.se
  • English
  • Logga in

Vad händer med min ansökan?

Du fyller i ansökan på webben och får därefter ett ärendenummer via e-post. Alla ansökningar behandlas i turordning. 

Beslut i ärendet fattas på ansvarig institution, om din ansökan behöver kompletteras kommer du att meddelas via e-post och du har då tre veckor på dig att svara, därefter avslås ansökan.

Information angående status på ditt ärende kan inte fås i Receptionen, du får alltid svar via e-post. 

Omregistrering på kurs; Om du inte har klarat en kurs vid första tillfället finns det möjlighet att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Omregistrering beviljas i mån av plats och om kursen fortfarande ges. Bifalls ditt ärende blir du automatiskt registrerad i Ladok. Observera, du får inte tillgång automatiskt till i kursen i itslearning! Du måste kontakta kursansvarig för att få tillgång till kursen där. 

Beslutstiden för ett ärende varierar beroende på vilken typ av ärende ansökan gäller. För omregistrering på kurs är handläggningstiden i de flesta fall ca 1-3 veckor. För ansökan om examensbevis ca 4-5 veckor, under förutsättning att din ansökan är komplett, medan tillgodoräknande oftast tar  längre tid. Under vissa tider på året såsom terminsstart, sommar samt jul-och nyår kan tiden för ärendehantering ta längre tid.

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.