• BTH.se
  • English
  • Logga in

Anstånd

Huvudregel är att all utbildning påbörjas den termin och vid det tillfälle som avses i beslut om antagning. 

Den som inte kan påbörja sina studier enligt ovan kan beviljas anstånd om särskilda skäl föreligger (UHRFS 2013:3). Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Anståndstiden får uppgå till högst arton (18) månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. 

Student med beviljat anstånd ska, inför studiernas påbörjan, anmäla sig på nytt enligt gängse regler. 

Beslut om anstånd med studiestart fattas av antagningshandläggare. 

Ansökan om anstånd görs på anvisad e-blankett via Studentportalen. 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.