• BTH.se
  • English
  • Logga in

Minor Field Studies (MFS)

 

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium omfattande 27 000 kronor för mindre fältstudier. Det ger studerande på universitet och högskolor med minst 150 högskolepoäng möjlighet att, på plats i ett utvecklingsland under 8 till 10 veckor, samla material till sin uppsats eller examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Studenter vid lärosäten som inte förmedlar MFS har möjlighet att ansöka externt till ett annat lärosäte, till exempel BTH.

För att beviljas ett MFS-stipendium ska den sökande:
- Vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng
- Inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
- Ha goda kunskaper i engelska, om värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska bör sökanden ha studerat språket på gymnasienivå, eller ha motsvarande kunskaper.
- Sökanden ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.  
- Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska vara fast bosatta i Sverige sedan minst ett år.
För mer information om MFS, besök gärna Universitets- och högskolerådet.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal stipendier

Antal återstående stipendier för 2014 är 7 st, interna och externa.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 10 oktober 2014

Ansökan består av en MFS-ansökningsblankett. Se blankett längst ned på sidan. Till blanketten bifogas:

1. En komplett projektbeskrivning på engelska där du presenterar studiens bakgrund, syfte, metod och litteraturlista, samt en preliminär budget och tidplan, inklusive förarbete och förberedelsekurs, genomförande, förväntat resultat, rapportering och eventuell alternativ plan (3-5 sidor).

2. CV, där du redogör för genomförd utbildning samt eventuell arbetslivserfarenhet och/eller föreningsengagemang.

3. Intyg från kontaktpersonen i mottagarlandet som visar att du är välkommen att utföra din studie där (bekräftelse per e-post kan vara tillräcklig).

4. Intyg från handledaren i Sverige, som visar att ditt projekt är godkänt vid din heminstitution och att du kommer att få teoretisk och fackmässig hjälp från hemuniversitetet.

5. Ett Ladok-utdrag på genomförd högskoleutbildning.

Ansökan med bilagor skickas till:
out.exchange@bth.se
eller

Blekinge Tekniska Högskola
MFS
Internationella kontoret

Campus Gräsvik
371 79 Karlskrona

OBS! För sent inkomna och/eller inkompletta ansökningar kommer inte att bedömas.

Kontaktperson på BTH

Skicka dina frågor om MFS till out.exchange@bth.se

Ansökan - Minor Field Studies.docx134 kbLadda ner

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.