• BTH.se
  • English
  • Logga in

Upptäck världen!

BTH har ett stort antal utbytesavtal med olika lärosäten i andra länder.  Avtalen är oftast ämnesknutna och antalet studentutbyten är också reglerade. Detta innebär att du inte kan välja helt fritt bland alla lärosäten som BTH har avtal med, utan att du måste kontrollera att avtalen gäller just ditt ämnesområde.

Avtal per ämnesområde

I listorna nedan presenteras de lärosäten BTH har avtal med enligt ämnesområde. Vissa avtal,
t ex Erasmusavtalen, anger tydligt vilka inom vilka ämnesområden utbytet gäller medan andra, ofta de bilaterala avtalen med lärosäten utanför Europa, kan vara mer generella och då finns det möjlighet att studera inom alla de ämnesområden som lärosätet har utbildning i. Tveka inte att kontakta "Internationellt utbyte" om du har frågor om vilka lärosäten och länder som kan vara aktuella för just dig.

Architecture & Planning 2016.pdf188 kbLadda ner
Business & Administration 2016.pdf128 kbLadda ner
Computer Science 2016.pdf205 kbLadda ner
Digital Media 2016.pdf119 kbLadda ner
Nursing 2016.pdf121 kbLadda ner
Engineering 2016.pdf188 kbLadda ner
BTHs partneruniversitet.docx24 kbLadda ner
PRIORITERADE PARTNERS TIEK.docx16 kbLadda ner

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.