• BTH.se
  • English
  • Logga in

Studentcentrum

Välkomna till Studentcentrum!

Studentcentrum kan hjälpa dig som är student med olika frågor (se nedan) och vi kan också hjälpa dig vidare om du inte vet vart du ska vända dig. 

Studentcentrum arbetar även med andra uppgifter på BTH och för personalen här. Vi arbetar exempelvis med Studentportalen, tentamenssamordning, kopiering och logistik av tentamen på campus, 3-veckorsupprop och sammanställning av viss allmän information till nya studenter. Vidare arbetar vi med hantering av Högskoleprovet, fördelar en del studieadministrativa ärenden till institutionerna, VESSA och arkivering av skriftlig tentamen. 

Du hittar oss i hus J, andra våningen (över restaurangen) på campus Gräsvik i Karlskrona. Här hittar du även Studentkåren.

Kontaktuppgifter och öppettider för Studentcentrum
 

Helpdesk   måndag - torsdag 10.00-14.00, fredag 10.00-12.00

Telefon   måndag - fredag  10.00-11.30. Du når oss på 0455-38 57 00

E-post   studentcentrum@bth.se 

OBS! Vid kontakt via mail var vänlig och ange ditt personnummer, namn samt kurs/program det gäller! 

Alla våra studenter är välkomna att kontakta oss via mail, telefon eller genom att besöka vår Helpdesk.

Vi svarar på frågor och hjälper dig med:

  • Frågor kring registreringar
  • BTH-kortet
  • Om du saknar ditt studentkonto 
  • Parkeringstillstånd på campus Gräsvik
  • Utlämning av skriftlig tentamen
  • Digital kopia av skriftlig tentamen
  • Är du inte längre aktiv student på BTH är det till oss du ska vända dig för intyg, frågor etc. 

OBS! Har du frågor kring It’s learning, schema, kurslitteratur eller program- och kursspecifika frågor som du inte kan hitta svar på via BTH:s webb ska du vända dig till kursanvarig lärare, programansvarig och/eller programkoordinator. 


IT Helpdesk för studenter. 

IT Helpdesk kan hjälpa dig med frågor och problem vad gäller exempelvis utskrifter, studentdatorer, uppkoppling mot trådlöst nätverk på BTH, e-post etc. 

Kontaktuppgifter och öppettider för IT Helpdesk.

 

 

 

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.