• BTH.se
  • English
  • Logga in

Anmälan till tentamen

Hjälpsida för tentamensanmälan

Här följer några frågor och svar som kan vara till hjälp.  

Var kan jag se platsen för min tentamen?

I e-postmeddelande som skickas ut till dig ca 3 dagar innan tentamen. Saknar du e-postmeddelandet, hör av dig i god tid till tentamen@bth.se

 

När kan jag anmäla mig?

Anmälan ska göras senast 14 dagar innan tentamensdatum. Anmälan öppnar 30 dagar innan. Du kan kontrollera när en tentamen ges genom att klicka här.

Jag är inte registrerad, kan jag anmäla mig ändå?

Nej. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till en tentamen. Så det är viktigt att du i tid kontrollerar att du är registrerad på en kurs. Du kan göra detta under Mina e-tjänster --> Ladokintyg där du hittar registreringsintyg.  

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp?

Till: tentamen@bth.se

Har du frågor om tentamen på annan ort kan du e-posta till tentamen@bth.se

Tentamen på campus

Tentamenstillfällena på campus finns publicerade under Tentamen-> Preliminära datum (se meny till vänster). Tid publiceras 30 dagar innan tentamenstillfället och sal publiceras tre dagar innan tentamenstillfället. 

Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs i Studentportalen under Tentamen --> Anmälan till tentamen. Anmälan öppnar 30 dagar innan och stänger 14 dagar innan tentamenstillfället.

Tentamenssamordningen/Studentcentrum tar inte emot sena anmälningar till tentamen.OBS! Studenter tenterar i mån av plats vid utebliven anmälan. Registreringsintyg på kursen ska då medtas till tentamenstillfället. Det kan hämtas i Studentportalen under Mina e-tjänster --> Ladokintyg.

Du kommer att få information via e-post om vilken lokal du ska skriva din tentamen i.

Insläpp till tentamen börjar cirka 20 minuter innan tentamens start. Det är viktigt att komma i god tid. Dörrarna stängs 5 minuter innan tentamens start, för introduktion. Nästa insläpp påbörjas 45 minuter efter tentamens start. Senare än 60 minuter efter tentamens start är det inte längre möjligt att delta.

Otillåtna hjälpmedel såsom telefon, räknare eller personliga anteckningar får inte tas med till tentamen. Inte heller ytterkläder eller väskor. Dessa lämnas på en plats, anvisad av tentamensvakten.

Det råder tystnad och allmän ordning under tentamen.

Tentamen på annan ort

I särskilda fall, framför allt gällande distansstudier, kan de studerande tillåtas tentera på annan ort. Då gäller följande regler;

1. Det är endast tillåtet att tentera på andra högskolor/universitet i Sverige, lärcentra anslutna till nätverket NITUS, utländska universitet som BTH har tecknat utbytesavtal med och svenska utlandsmyndigheter.

2. Studenten ansvarar för att kontakt tas med det universitet/högskola, lärcentra eller svensk utlandsmyndighet studenten önskar tentera på. Detta ska göras innan anmälan om Tentamen på annan ort görs i Studentportalen, se punkt 4.

3. Studenten står själv för eventuella kostnader som uppkommer i samband med sådan tentamen. BTH står inte för några kostnader som uppkommer och deltar inte heller som mellanhand vid eventuella transaktioner.

4. Önskemål om tentamen på annan ort ska göras i Studentportalen under Tentamen på annan ort senast två veckor före utsatt tentamensdatum.

5. Tidsskillnad på tentamen är tillåtet upp till en timme jämfört med fastställd starttid vid BTH. Om starten tidigareläggs får tentanden inte lämna lokalen förrän tidigast sextio minuter efter ordinarie starttid vid BTH. 

Nätverket NITUS

BTH:s partneruniversitet i Europa

BTH:s partneruniversitet i övriga världen 

 

 

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.