• BTH.se
  • English
  • Logga in

Preliminära datum, tid och plats för tentamen

  • Datum för läsårets tentamenstillfällen publiceras mellan juni-oktober. Datumen är enligt tentamensreglerna preliminära fram till 45 dagar innan tentamenstillfället eftersom ändringar kan behöva göras. Vid frågor kontakta: tentamen@bth.se

  • Tid för tentamen publiceras 30 dagar innan tentamenstillfället men kan enligt tentamensreglerna justeras fram till 10 dagar innan tentamenstillfället.

  • Plats (lokaler) publiceras några dagar innan tentamenstillfället och blir synliga på denna sida, på TV-skärmar på Campus och för studenterna på individuell nivå här i Studentportalen under Tentamen/Anmälan till tentamen (inloggning krävs). Studenter får även individuella kallelser till tentamen via e-post. 


Skriv in en kurskod för att se kommande tentor för kursen. 


Filtrera med kurskod
decjanfebmaraprmajjunjulaugsepokt12 månader framåt6 månader bakåt
Datum
Kurs
Extra information

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.