Programme evaluation 2019

Programme evaluation 2019

Find the feedback from your programme manager below.

BTH-gemensamma frågor
Återkoppling, svenska
Feedback, English

Ingenjörsprogram
Civilingenjör datorsäkerhet
Civilingenjör industriell ekonomi
Civilingenjör maskinteknik
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik
Produktutveckling
Högskoleingenjör maskinteknik
Högskoleingenjör ITsäkerhet
Tekniskt basår

Kandidatutbildningar
International Software Engineering
ITsäkerhet kandidat
Software Engineering
Spelprogrammering kandidatprogram
Technical artist i spel
Webbprogrammering

Master och magisterprogram
Masterprogram computer science.pdf
Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation
Masterprogram i Maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik/Mechanical Engineering (Structural Mechanics)
Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation (MSPI)
Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet/MSLS
MBA-programmet
Masterprogram i Software Engineering

Hälsa
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterka

Fysisk planering
Fysisk planering kandidatprogram
Magisterprogram i fysisk planering
Master stadsplanering
Masterprogram i Strategisk fysisk planering
Magisterprogram i Hållbar stadsplanering

Medieteknik
Digital bildproduktion
Digital ljudproduktion
Digitala spel
Webbutveckling/Interaktion med webbteknologier