Studieverkstadens lunchföreläsning: Att skriva uppsats

Tid: 6 mars 2024 12:15 - 12:45

Vad bör du tänka på inför uppsatsskrivandet? Få planeringstips, skrivstrategier, råd om struktur och disposition, samt checklista och information om resurser.

Anmäl dig senast den 4 mars.

 

Karta Otillgänglig