Anpassad examination

Anpassad examination

Examinator/kursansvarig avgör om du får anpassad examination. Samordnaren ger rekommendationer om anpassningar. Rekommendationerna är grundande på kartläggande samtal med studenten och intyg som styrker att studenten har en varaktig funktionsnedsättning.

Exempel på anpassad examination

  • Förlängd skrivtid
  • Examination i mindre grupp eller enskilt
  • Muntlig examination/muntlig komplettering
  • Examination med hjälp av dator/anpassad dator
  • Delad examination

Om du har anmält dig till en examination och har fått förhinder ska du snarast kontakta tentamensansvarig via e-post: tentamen@bth.se

Vid olika examinationer bedöms alla studenter utifrån samma krav på kunskap. Kursens mål måste uppnås för att man ska bli godkänd.