Stöd av medstudent eller mentor

Stöd av medstudent eller mentor

Med mentorstöd får du lära dig tekniker och strategier som du kan använda för att klara studierna lättare. Det är en mentor på Studentstöd som håller i stödet. Du kan bara få stöd för de kurser du läser vid Blekinge Tekniska högskola.

Det här får du får hjälp med

  • hur du kan planera och strukturera dina studier
  • att tolka och förstå anvisningar, uppgifter och examinationsfrågor du fått från lärare
  • att komma igång med uppgifter
  • studieteknik, till exempel när det gäller att läsa eller anteckna

Se till att den tid du träffar mentorn används till att arbeta med de studierelaterade områdena som mentorstödet omfattar. Ju mer förberedd du kommer till träffarna, desto mer effektivt kan stödet bli.

Det här hjälper mentorn inte till med

  • frågor som rör kursens ämne när du ska skriva rapporter eller inlämningsuppgifter
  • korrekturläsning
  • att delta i möten med eller ha kontakt med personal på din utbildning

Om du behöver någon typ av stöd som inte ingår i mentorstödet så kommer din mentor att informera dig om det. Kontakta din samordnare om du behöver stöd som inte ingår i mentorstödet.