Studera med funktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning

Du som studerar på BTH och har en varaktig funktionsnedsättning kan få stöd i dina studier. Vill du veta mer om dina rättigheter, möjligheter och vad lagen säger finns mer information här: www.do.se.

Samordnare

På BTH finns det en samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Allt stöd utformas i samråd med studenten, ansvarig lärare och i vissa fall studievägledare.

Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, gärna redan när du tackar ja till din studieplats, för att du ska hinna få stöd till kurserna börjar.

För alla stödåtgärder måste du styrka behovet genom intyg.

Samordnare för riktat pedagogiskt stöd är Lena Wikström.

Boka möte

Du kan ringa eller maila för att boka ett möte.

Lena Wikström, samordnare för riktat pedagogiskt stöd, BTH

Kontaktuppgifter

Lena Wikström

E-post: funka@bth.se

Telefon: 0455 – 38 52 11

Rum: J2111, andra våningen i hus J, Campus Karlskrona

Funktionsnedsättningar

Det finns fysiska, psykiska och medicinska funktionsnedsättningar. Här är några exempel:

 • dyslexi
 • autismspektrum
 • ADHD
 • depression
 • syn- och hörselnedsättning

Exempel på stöd som du kan få

Det stöd du kan få anpassas efter just dina behov och kan se olika ut. Klicka på länkarna i listan för att läsa mer om de olika stöden.

 

FUNKA-rummet

Det finns ett rum för studenter med funktionsnedsättning som behöver en lugn arbetsmiljö eller vila. Det ska vara en plats för återhämtning och för att samla energi. Vi kallar det FUNKA-rummet.

Rummet finns i hus C, C205 i rum C208. Du kan boka rummet via Time Edit.

Har du frågor man du mejla till funka@bth.se.

Rättigheter och möjligheter

Vill du veta mer om vilka rättigheter och möjligheter du som student kan få och vad lagen säger finns mer information här: www.do.se.

På följande sidor kan du läsa om flera olika funktionsnedsättningar:

Ansök om riktat pedagogiskt stöd

Du ansöker om stöd via det nationella systemet NAIS. Tänk på att du behöver ladda upp ett intyg på en varaktig funktionsnedsättning när du ansöker.

Gör så här:

 • Registrera dig på din utbildning.
 • Logga in på NAIS https://www.nais.uhr.se/ med ditt studentkonto.
 • Välj lärosäte Blekinge Tekniska Högskola.
 • Fyll i ansökan.
 • Ladda upp dokumentation/intyg på varaktig funktionsnedsättning.
 • Följ instruktionerna.
 • Samordnaren kommer att kontakta dig snarast möjligt för samtal.

I början av terminen är det hög belastning och därför kan det dröja ett tag innan du blir kontaktad.

Intyg som styrker din funktionsnedsättning

Du ska skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning när du ansöker. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. I intyget ska det stå:

 • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär,
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten,
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå, och
 • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till. Här hittar du information från 1177.

När ansökan är inskickad

När din ansökan och nödvändiga intyg har kommit in beslutar vår samordnare om du har rätt att få stöd för funktionsnedsättning eller inte. Om din ansökan blir beviljad blir du kontaktad av en av våra samordnare för ett kartläggningssamtal.

Efter samtalet skriver samordnaren ett beslut med rekommendationer om de stöd du behöver.