Läsår och terminstider

Läsår och terminstider

Läsåret 2022/2023

Ordinarie terminstider

HT 2022 vecka 35 – 02 (2022 08 29 – 2023 01 15)

Lp 1: vecka 35 – 43 (2022 08 29 – 2022 10 30)
Lp 2: vecka 44 – 02 (2022 10 31 – 2023 01 15)

VT 2023 vecka 03 – 22 (2023 01 16 – 2023 06 04)

Lp 3: vecka 03 – 12 (2023 01 16 – 2023 03 26)
Lp 4 : vecka 13 – 22 (2023 03 27 – 2023 06 04)

Sommarperiod

2023 vecka 23 – 32 (2023 06 05 – 2023 08 13)

Avvikande terminstider

Grundutbildningsprogram termin 1 startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34, i övrigt följer programmen ordinarie terminstider.

Tekniskt basår, termin 1, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34. I och med avvikande terminstid måste ett studieuppehåll förläggas så att
basåret totalt utgör 40 studieveckor. Studieuppehållet förläggs sista veckan på höstterminen dvs, 2023 01 09 – 2023 01 15, i övrigt följer Tekniskt basår ordinarie terminstider.

Kurspaket startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34 om kurser samläses med kurser inom utbildningsprogram med avvikande terminstider.

Sjuksköterskeprogram termin 2 – 6
Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34, och har ett studieuppehåll mellan 2022 12 24 – 2022 12 31. I övrigt följer Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6 ordinarie terminstider.

Läsåret 2023/2024

Ordinarie terminstider

HT 2023 vecka 35 – 02 (2023 08 28 – 2024 01 14)

Lp 1: vecka 35 – 43 (2023 08 28 – 2023 10 29)
Lp 2: vecka 44 – 02 (2023 10 30 – 24 01 14)

VT 2024 vecka 03 – 22 (2024 01 15 – 2024 06 02)

Lp 3: vecka 03 – 12 (2024 01 15 – 2024 03 24)
Lp 4: vecka 13 – 22 (2024 03 25 – 2024 06 02)

Sommarperiod 2024

vecka 23 – 32 (2024 06 03 – 2024 08 11)

Avvikande terminstider

Grundutbildningsprogram termin 1 startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34, i övrigt följer programmen ordinarie terminstider.

Tekniskt basår, termin 1, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34. I och med avvikande terminstid måste ett studieuppehåll förläggas så att
basåret totalt utgör 40 studieveckor. Studieuppehållet förläggs sista veckan på höstterminen dvs, 2024 01 08 – 2024 01 14, i övrigt följer Tekniskt basår ordinarie terminstider.

Kurspaket startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34 om kurser samläses med kurser inom utbildningsprogram med avvikande terminstider.

Sjuksköterskeprogram termin 2 – 6
Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v34, och har ett studieuppehåll mellan 2023 12 24 – 2023 12 31. I övrigt följer Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6 ordinarie terminstider.

Registreringsperioder

Det är viktigt att du registrerar dig på dina kurser i Ladok för studenter.

Registreringsperioderna skiljer sig åt beroende på om du läser fristående kurs, kurspaket eller program. Här hittar du de olika registreringsperioderna.

Tentamensveckor

Tentamensveckorna följer beslutade läsårsindelningar för respektive läsår. Tentamenstillfällen kan inträffa under samtliga av årets dagar (dock inte under jul, nyår, påskhelgdagar eller midsommar).