Läsår och terminstider

Läsår och terminstider

Läsåret består av två terminer och varje termin är indelad i två läsperioder.

Läsåret 2023/2024

Ordinarie terminstider

HT 2023 vecka 35 – 02 (2023 08 28 – 2024 01 14)

Lp 1: vecka 35 – 43 (2023 08 28 – 2023 10 29)
Lp 2: vecka 44 – 02 (2023 10 30 – 2024 01 14)

VT 2024 vecka 03 – 22 (2024 01 15 – 2024 06 02)

Lp 3: vecka 03 – 12 (2024 01 15 – 2024 03 24)
Lp 4: vecka 13 – 22 (2024 03 25 – 2024 06 02)

Sommarperiod 2024 *

vecka 23 – 32 (2024 06 03 – 2024 08 11)
* Under sommarperioden erbjuder BTH sommarkurser. Läs mer och ansök via bth.se.

Avvikande terminstider

Grundutbildningsprogram termin 1 startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 34, i övrigt följer programmen ordinarie terminstider.

Tekniskt basår, termin 1, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 34. I och med avvikande terminstid måste ett studieuppehåll förläggas så att
basåret totalt utgör 40 studieveckor. Studieuppehållet förläggs sista veckan på höstterminen dvs, 2024 01 08 – 2024 01 14, i övrigt följer Tekniskt basår ordinarie terminstider.

Kurspaket startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 34 om kurser samläses med kurser inom utbildningsprogram med avvikande terminstider.

Sjuksköterskeprogram termin 2 – 6
Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 34, och har ett studieuppehåll mellan 2023 12 24 – 2023 12 31. I övrigt följer Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6 ordinarie terminstider.

Läsåret 2024/2025

Ordinarie terminstider

HT 2024 vecka 36 – 03 (2024 09 02 – 2025 01 19)

Lp 1: vecka 36 – 44 (2024 09 02 – 2024 11 03)
Lp 2: vecka 45 – 03 (2024 11 04 – 2025 01 19)

VT 2025 vecka 04 – 23 (2025 01 20 – 2025 06 08)

Lp 3: vecka 04 – 13 (2025 01 20 – 2025 03 30)
Lp 4: vecka 14 – 23 (2025 03 31 – 2025 06 08)

Sommarperiod 2025 *

vecka 24 – 33 (2025 06 09 – 2025 08 17)
* Under sommarperioden erbjuder BTH sommarkurser. Läs mer och ansök via bth.se.

Avvikande terminstider

Grundutbildningsprogram termin 1 startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 35, i övrigt följer programmen ordinarie terminstider.

Tekniskt basår, termin 1, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 35. I och med avvikande terminstid måste ett studieuppehåll förläggas så att
basåret totalt utgör 40 studieveckor. Studieuppehållet förläggs sista veckan på höstterminen dvs, 2025 01 13 – 2025 01 19, i övrigt följer Tekniskt basår ordinarie terminstider.

Kurspaket startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 35 om kurser samläses med kurser inom utbildningsprogram med avvikande terminstider.

Sjuksköterskeprogram termin 2 – 6
Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 35, och har ett studieuppehåll mellan 2024 12 24 – 2024 12 31. I övrigt följer Sjuksköterskeprogrammet termin 2 – 6 ordinarie terminstider.

Registreringsperioder

Det är viktigt att du registrerar dig på dina kurser i Ladok för studenter.

Registreringsperioderna skiljer sig åt beroende på om du läser fristående kurs, kurspaket eller program. Här hittar du de olika registreringsperioderna.

Tentamensveckor

Tentamensveckorna följer beslutade läsårsindelningar för respektive läsår. Tentamenstillfällen kan inträffa under samtliga av årets dagar (dock inte under jul, nyår, påskhelgdagar eller midsommar).