Läsår och terminstider

Läsår och terminstider

Registreringsperioder

Det är viktigt att du registrerar dig på dina kurser i Ladok för studenter.

Registreringsperioderna skiljer sig åt beroende på om du läser fristående kurs, kurspaket eller program. Här hittar du de olika registreringsperioderna.