IT-verktyg

IT-verktyg

Här hittar du verktyg du behöver för att kunna genomföra dina studier via en dator. Information om de olika stöden, hur du laddar ner och använder dem finner du nedan. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta IT-helpdesk.

Regelverk för IT-resurser

Högskolan ställer ett stort antal datorer till studenternas förfogande. Dessa är avsedda för att lösa utbildningens obligatoriska uppgifter samt för individuell datateknisk färdighetsträning. Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av BTH och är avsedd för av BTH auktoriserad verksamhet. Här hittar du regelverk för IT-resurser.