Tentamen

Tentamen

Viktigt att veta

  • Anmälan krävs för att skriva tentamen
  • Anmälan är endast öppen under 14 dagar med start 4 veckor innan tentamenstillfället sker
  • Anmälan till tentamen måste göras under anmälningsperioden
  • Automatiska mail-utskick gällande salstentamen skickas endast till din BTH-mail.

Mina tentor

För att kunna anmäla dig och se kommande tentor behöver du logga in på dina tentamenssidor.

När du har loggat in kan du

  • söka fram datum för dina kommande tentamen
  • anmäla dig till tentamenstillfällen
  • se dina tentamensanmälningar
  • se dina inskannade tentor

Att skriva tentamen på campus

Anmälan till tentamen är obligatorisk.
Insläpp startar senast 20 minuter före tentamens starttid.
Dörrarna stängs fem minuter innan tentamens start.

Sent insläpp sker 45 minuter efter starttid (tillämpas inte vid tentamenstillfälle som varar endast en timme).

Läs mer i Regler för examination.

Att skriva tentamen på annan ort

Tentamen på annan ort kan tillåtas i undantagsfall och efter beslut av Tentamensfunktionen och berörd prefekt.

Vid tentamen på annan ort eller i ett annat land ska du i god tid göra en förfrågan hos den myndighet eller lärcentrum där du avser att skriva.

När du har fått bekräftelse på din förfrågan anmäler du dig här i Studentportalen innan anmälan stänger.

Läs mer här.

Examinationsregler

Det är viktigt att du känner till de regler som gäller för tentamen vid Blekinge Tekniska Högskola samt de rättigheter du har som student.
I vår regelsamling hittar du Regler för examination.

Tentamensveckor

Tentamensveckorna följer beslutade läsårsindelningar för respektive läsår.

Läs mer om tentamensveckor.

Administrativt ansvariga för tentamen

Tentamensfunktionen på Studerandeavdelningen administrerar salstentamen, och i vissa fall, tentamen på annan ort. För att kontakta tentamensfunktionen kan du skicka e-post till tentamen@bth.se.

Hemtentamen administreras av lärare.