Regelsamling

Regelsamling

Antagning

Antagningsordning

Riktlinjer för antagning till senare del av utbildningsprogram

 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljöpolicy BTH

 

Examination

Former för bedömning och examinerande moment

Regler för examination

 

Examensordning

Lokal examensordning

Examensordning, bilaga 1a, förteckning över huvudområden som leder till generell examina

Examensordning, bilaga 1b, förteckning över yrkesexamina

Examensordning, bilaga 2, matematikkrav i samband med förledet teknologie

Examensordning, bilaga 3, kriterier för huvudområden vid BTH

 

Internationalisering

Internationaliseringspolicy

 

IT

Regelverk för IT-resurser

 

Kvalitet

Kvalitetspolicy

Kvalitetssystem

 

Program

Programvärdering

Säkring av examensmål

Uppföljning av utbildningsprogram

 

Kurser

Kursvärderingar studentinformation

Information inför kursstart

Uppföljning av kurser

 

Likabehandling

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

 

Lärandemiljö

Riktlinjer och rutiner för en god lärandemiljö vid BTH

 

Publicering av examensarbeten

Rutiner för publicering och arkivering av examensarbeten i DiVA

 

Studera med funktionsnedsättning

Lärandemiljö för studenter med funktionsnedsättning

Riktlinjer för pedagogiskt stöd

 

Studentinflytande

Studentinflytande – riktlinjer

Studentrepresentation

 

Studieadministrativa regler

Studieadministrativa regler vid BTH

Riktlinjer för anpassad utbildningsplan (AUP)

 

Tillgodoräknande

Tillgodoräknandeordning

 

Upphovsrätt

Upphovsrätt för studenter