FAQ – frågor och svar

FAQ - frågor och svar om studier på BTH

Om du inte hittar svaret på din fråga i vår FAQ kan du kontakta receptionen så hjälper de dig.

Har du specifika frågor om just din utbildning – vänd dig till kursansvarig lärare eller programansvarig.

För att behålla din plats på utbildningen och delta i undervisningen måste du registrera dig på kurserna. Du måste även vara registrerad för att få tillgång till kurssidor i Canvas och delta i undervisning och examination. Registrering gör du i Ladok för studenter.

Manual till Ladok för studenter

Logga in i Ladok för studenter med ditt studentkonto för att se aktuell registreringsperiod, eller läs mer här. Vid frågor, kontakta studentreception@bth.se.

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan registrera dig:

– Registreringsperioden har stängt

– Du är inte behörig att läsa kursen – läs igenom ditt obehörighetsbeslut som du har fått via e-post för mer information. Du kan ställa frågor till e-postadressen forkunskapskontroll@bth.se.

– Du var inte behörig att läsa kursen förra året – om du har blivit behörig ska du ansöka om Registrering på kurs via e-formulär.

– Om omregistreringsmöjlighet saknas i Ladok för studenter – ansök om Registrering på kurs.

Undrar du fortfarande hur du ska göra kan du kontakta Receptionen så hjälper de dig.

När kursen ges under flera terminer ska du fortsättningsregistrera dig inom registreringsperioden.

När du saknar högskolepoäng i en kurs som du vill göra klart, kan du omregistrera dig nästa gång kursen ges.

Omregistrering ska ge tillgång till kursen i Canvas. Kontakta kursansvarig lärare om du inte hittar kursen i Canvas.

Läs mer om omregistrering i BTH:s Studieadministrativa regler.

Logga in.

Leta upp kursen du vill omregistrera dig på. I rutan Deltagande väljer du:

1. Byt till annat kurstillfälle.

2. Registrera.

Om omregistreringsmöjlighet saknas i Ladok för studenter kan du ansöka om omregistrering via formuläret Registrering på kurs.

Ansökan via formulär kan göras ca tre veckor innan terminstart.

I Ladok för studenter kan du bland annat ändra adressuppgifter, hantera dina registreringar och skriva ut intyg.

Manual till Ladok för studenter

Du kan själv ta fram resultatintyg i Ladok för studenter.
Vid problem kan du skicka ett e-post till studentreception@bth.se .

Du kan själv ta fram registreringsintyg i Ladok för studenter.
Vid problem kan du skicka ett e-post till studentreception@bth.se .

Om du har ångrat dig sedan du tackade ja till din utbildning du inte har hunnit registrera dig på kan du lämna återbud. Det gör du antingen i Ladok för studenter eller på Antagning.se. Då lämnar du din plats och någon annan får chansen att påbörja utbildningen i ditt ställe.

Om det har hänt något som gör att du inte kan påbörja din utbildning kan du ansöka om Anstånd med studiestarten. Här hittar du blankett.

Du kan anmäla studieavbrott i Ladok för studenter.

Manual

Logga in på Ladok för studenter.

Kontakta kursansvarig lärare. Det är läraren som rapporterar resultat i Ladok för studenter. Det är viktigt att du får de poäng du tagit inrapporterat i Ladok för studenter.

Kortet fungerar som passerkort till BTH:s lokaler, identitetskort inom campus och bibliotekskort. Här kan du läsa mer om BTH-kortet.

Alla studenter kan få ett BTH-kort. Nya studenter laddar upp en bild på konto.bth.se/BTH-kort, övriga går till receptionen och fotograferas. Här kan du läsa mer om BTH-kortet.

Det är kostnadsfritt men tappar du bort det kostar det 100 kr att få ett nytt.

Giltighetstiden för ditt BTH-kort uppdateras när du registrerar dig på en kurs.

Du kan spärra ditt BTH-kort på konto.bth.se

Från den 1 januari 2024 kräver Ladok en högre tillitsnivå på ditt studentkonto för att du ska kunna logga in. Läs mer.

Du kan aktivera ditt studentkonto när du fått e-post från BTH om studentkontot. Det gör du på konto.bth.se.
Om du inte fått e-post om studentkonto en vecka innan registreringsperioden stänger, vänligen kontakta IT-helpdesk.

Använder du korrekt format av ditt användarnamn? abcd12@student.bth.se

Är du säker på ditt lösenord? Ändra annars detta via konto.bth.se

Efter aktivering av studentkonto behöver du vänta 30 minuter innan det fungerar överallt. (Du får ett mail när kontot är aktiverat).

Fortfarande problem, kontakta studentreception@bth.se

 

Som student på BTH ansluter du dig  via det trådlösa nätverket Eduroam (Wi-Fi) som finns tillgängligt på campus.

 

Anmälan är endast öppen under 14 dagar med start 4 veckor innan tentamenstillfället sker. När anmälan har stängt, går det inte att efteranmäla sig till tentamen. Platser och tentamensvärdar regleras efter antal anmälda studenter, så var ute i god tid så att du inte missar en plats för tentamen.

Anmäl dig på tentamen.bth.se.

Minervasalen finns på adresen Minervavägen 21, Karlskrona.

Karta

Karta Campus Karlskrona

1) Reception

2) Multisalen J1504

3) Biblioteket

4) Minervasalen

Förutsätt att du är anmäld till tentamen:
1. Du får kallelse till tentamen via e-post – några dagar innan tentamen. (Kolla skräpposten och sätt upp regel så att du inte missar en kallelse.)
2. Du kan se lokalen för just din tentamen i din anmälan i Studentportalen – inloggning krävs.

tentamen.bth.se kan du se samtliga planerade tentamenstillfällen. Tentamensdatum för läsåret publiceras under juni-oktober. Ändringar kan förekomma.

Tid fastställs 10 dagar innan tentamenstillfället. Plats publiceras några dagar innan tentamenstillfället. Saknar du information om ditt tentamenstillfälle, hör av dig snarast till tentamen@bth.se.

Du ska ta med giltig ID-handling till tentamen. Det är i samband med tentamen något av följande:

  • ID-kort utfärdat av Skatteverket eller annan svensk myndighet
  • svenskt körkort
  • svensk SIS-märkt ID-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
  • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.
  • EU-pass som är utfärdat från och med 1 september 2006 eller senare.
  • BTH-kort
  • Utländskt pass
    Du får ta med dig någonting att äta och dricka till tentamen.

Insläpp till tentamen börjar cirka 20 minuter innan tentamens start. Det är viktigt att komma i god tid. Dörrarna stängs 5 minuter innan tentamens start, för introduktion. Om tentamenstillfället varar mer än i 1 timme, sker ytterligare ett insläpp 45 minuter efter tentamens start. Student som anländer senare än 60 minuter får inte delta i provet.

Otillåtna hjälpmedel såsom telefon, elektronisk utrustning som smartwatch etc., eller personliga anteckningar får inte tas med till tentamensplatsen. Inte heller ytterkläder eller väskor. Dessa lämnas på en plats, anvisad av tentamensvärden.

Det ska råda tystnad och allmän ordning under tentamen.

Om du har missat att anmäla dig, kan du bara tentera i mån av plats eftersom platserna regleras efter det antal studenter som har anmält sig. Om du ska tentera i mån av plats, behöver du kunna visa upp ett intyg ur Ladok som visar att du är eller har varit registrerad på kurskoden för tentamenstillfället. Intyget tar du med dig på tentamensdagen och visar upp för tentamensvärden. Intyget kan du skriva ut i Ladok för studenter. Din starttid som oanmäld blir fördröjd 45 minuter. (Detta gäller dock inte tentamenstillfällen som varar endast 1 timme, då det inte finns mer än ordinarie starttid för tentamen och det därför är nödvändigt att vara anmäld.)

Dörrarna stängs 5 minuter innan tentamens start, för introduktion. Om du kommer senare än så, är din platsgaranti förbrukad och du måste vänta tills nästa insläpp startar, 45 minuter senare och om det finns platser lediga då. Detta insläpp är endast möjligt då ett tentamenstillfälle varar mer än 1 timme. Då det har gått 60 minuter efter tentamens start, är det inte längre möjligt att bli insläppt till tentamen.

Du får ett resultat ca 15 arbetsdagar efter tentamen. Om din tentamen har skannats in, kan du se den inlämnade versionen samt den rättade versionen i under ”Inskannade tentamen”. Tentamen som är utlämnad i Studentportalen, lämnas inte ut i pappersform.

Den centrala tentamenssamordningen på BTH, funktionen ”Tentamen” Studerandeavdelningen, administrerar salstentamen och i vissa fall tentamen på annan ort. Hemtentamen, online tentamen administreras av kursansvarig lärare.

Så länge som du inte har klarat en tenta kommer du att kunna anmäla dig till tentamen – förutsatt att kursen inte är nedlagd. Om du har varit registrerad på kurs/program under de senaste 3 terminerna tillbaka i tiden behöver du inte omregistrera dig för att kunna anmäla dig till en tenta.

Läs mer i BTH:s studieadministrativa regler och BTH:s Tentamensregler.

Du måste vara eller ha varit registrerad på kursen och kunna uppvisa ditt BTH-kort eller annan giltig legitimation.  

Du mejlar till studentreception@bth.se och anger vilken kurskod du letar efter.

Information om hur du gör Studieförsäkran hittar du på csn.se.

Studievägledningen har flera tips på vad du kan göra om du har kommit efter i studierna. Om du vill ha hjälp med till exempel planering eller studieteknik kan du boka tid med en studievägledare. Ring eller skicka e-post för att boka tid. Telefonnummer och telefontider till studievägledningen hittar du här.

På sidan Pluggtips hittar du bland annat filmer om studieteknik.

Om du vill ha hjälp med studieteknik eller akademiskt skrivande kan du vända dig till Studieverkstaden.

Det finns ett antal gemensamma datorsalar som är tillgängliga för alla. På vissa kurser finns också egna labbsalar. Läs mer här.

Det finns flera multifunktionsskrivare på campus där du kan skriva ut, scanna och kopiera. Läs mer här.