Engagera dig

Engagera dig

Under studietiden finns det många sätt att engagera sig vid sidan av studierna. Att engagera sig kan ge värdefulla erfarenheter, kontakter och utbyten.