Om något händer

Om något akut händer

Vid akut situation – ring 112 för att larma ambulans, brandkår eller polis.

Ange rätt adress i Karlskrona

Hus H och J
Sökvägen 10, Karlskrona

Hus A, C, D och G
Valhallavägen 1, Karlskrona

Ange rätt adress i Karlshamn

Biblioteksgatan 4, Karlshamn

 

Om brand utbryter

 • Rädda och varna dem som är i fara
 • Larma räddningstjänsten – ring 112
 • Släck
 • Utrym lokalen, stäng dörrarna. Använd ej hissarna
 • Hänvisa personer till byggnadens återsamlingsplats
 • När Räddningstjänsten är på plats övertar räddningsledaren arbetet
 • Räddningsledaren tar beslut om när det är riskfritt att gå tillbaka till lokalerna.

Hjärtstartare

Campus Karlskrona

 • Hus J, entreplan 1, intill mikrovågsugnarna
 • Hus H, plan 3, vid kaffemaskinen
 • Hus H, plan 5, institutionen för hälsa
 • Hus D, Länken, entreplan, vid ingången
 • Hus G, källarvåning vid friskvårdslokalen
 • Friskvårdslokalen, Campus Gräsvik 26

Campus Karlshamn

 • Hus A, plan 1, receptionen
 • Hus B, plan 1, vid hissen

Icke akuta händelser

 • Vid allvarliga, men icke akuta, händelser kontakta receptionen.
 • Vid icke akuta händelser som rör lokaler, utrustning och liknande, ska felanmälan göras till servicesupport@bth.se.
 • Vid icke akuta ärenden till polisen, ring 114 14
 • Vid olycksfall, nära till olycksfall så kallat tillbud, diskriminering, kränkande särbehandling med mera, anmäl händelse eller tillbud.

Har du tappat eller blivit av med ditt BTH-kort? Se till att spärra det här.

Brandskydd

 • Kontrollera närmsta utrymningsplan så du vet var utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning finns där du befinner dig, innan det händer något.
 • Dörrar i brandcellsgränser får inte ställas upp med kilar eller liknande. De dörrarna har en dekal märkt ”Branddörr”.
 • Högskolans samtliga lokaler är utrustade med automatiskt brandlarm. I Karlskrona är det fyra brandlarmsområden och i Karlshamn två.
 • Rökning är inte tillåten inomhus.

Återsamlingsplatser

Campus Karlskrona
Gångvägen mellan entrébyggnaden (hus A) och Valhallavägen (den stora parkeringsplatsen).

Campus Karlshamn
Torget mellan byggnaderna.

Utrymningsledare
Vid en eventuell brand eller katastrof finns det ett antal personer till hjälp för att möjliggöra en snabb utrymning. Det är viktigt att du följer deras anvisningar.

Att tänka på vid utrymning

 • Ta närmaste vägen ut. Det är viktigt att du alltid vet var din närmaste utrymningsväg finns.
 • Ta dig till återsamlingsplatsen så snabbt som möjligt. Återsamlingsplatsen på Campus Karlskrona är den stora parkeringsplatsen (gångvägen mellan entrébyggnaden (hus A) och Valhallavägen).
 • Sök kontakt med kollegor/studiekamrater så vi kan konstatera att alla har kommit ut i säkerhet.
 • Återvänd inte till lokalerna förrän klartecken har getts från övningsledare eller Räddningstjänst.

Krisstöd

Krissituationer av olika typer och omfattning uppstår ibland. Om något skulle hända, kontakta någon ur krisstödsgruppen.

Diskriminering och trakasserier

Om du är utsatt för diskriminering eller trakasserier av något slag vänd dig till Studentstöds personal, eller någon annan på skolan som du litar på, för att prata igenom situationen och få stöd.

Läs mer i foldern Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Anmäl händelse här.

 

Stöld

Alla inbrott och stölder i BTH:s lokaler ska polisanmälas på telefon 114 14 och polisanmälan gör den som drabbats.

Brådskande ärenden gällande fastigheter på kvällar/nätter

Vid brådskande ärenden kvällar/nätter och helger (läckage, larm/brandlarm, trasiga fönster och ytterdörrar) kontaktas respektive fastighetsägares fastighetsskötsel.

För Campus Karlskrona

Telefon kontorstid: 0455-30 33 90
Telefon övrig tid: 0455-30 51 51

För Campus Karlshamn

Felanmälan vardagar mellan 07:30 – 16:30
Telefon: 0454-811 67, Marie Svanberg
E-post: mattias@karlshamnsfastigheter.se
Jourtelefon till KABO vardagar efter 16:30 och helger: 0454-819 00