Studentstöd

Studentstöd

Studier på högskola innebär ett nytt sätt att studera, det kräver mer eget ansvar och kanske en ny och ovan livssituation. Studentstöd finns där för dig som student på BTH. Vi erbjuder olika former av vägledning och stöd på båda campus.

Händer som antecknar i block

Studieverkstaden

Vill du ha hjälp att hitta nya studiestrategier? Tycker du att det är krångligt att skriva vetenskapligt? Studieverkstaden kan ge dig tips och råd kring studieteknik och hjälper dig att utveckla ditt akademiska skrivande.

Läs mer om Studieverkstaden.

Studievägledare Martina och Anna

Studievägledare Martina och Anna

Studievägledning

Vi studievägledare finns till för dig som behöver vägledning och information om dina studier. Ett vägledningssamtal kan gälla frågor om förkunskapskrav, utbildningsinnehåll eller hur du planerar dina studier. Vi hjälper dig att hitta din väg.

Du är välkommen att boka tid för personligt vägledningssamtal eller ställa din fråga direkt till oss.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter.

Samtalsstöd

Samtalsstöd arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student.

Ett stödjande samtal kan handla om personliga svårigheter eller något i din studiesituation. Ibland är det svårt att se lösningar och då kan det vara bra att tala med någon utomstående.

Kurator Sven-ErikSamtalsterapeut Anna
Kurator Sven-Erik och samtalsterapeut Anna

Läs mer om samtalsstöd och hitta kontaktuppgifter.

Studera med funktionsnedsättning

BTH är en öppen högskola, tillgänglig för alla. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd. Stödet anpassas efter just dina behov och kan se olika ut.

Tillsammans med samordnare, lärare och i vissa fall studievägledare tar vi fram de stödåtgärder du behöver.

Samordnare Lena

Lena, samordnare

Läs mer om vilket pedagogiskt stöd du kan få.

Externa stödresurser

Präst/Chaplaincy

Prästerna finns här för att lyssna på dig och för att samtala om existentiella frågor.

De präster som finns vid högskolan är externa resurser. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.