Studentstöd

Studentstöd

Studier på högskola innebär ett nytt sätt att studera, det kräver mer eget ansvar och kanske en ny och ovan livssituation. Studentstöd finns där för dig som student på BTH. Vi erbjuder olika former av vägledning och stöd på båda campus.

Aktiviteter hos studentstöd

Personal från studentstöd informerar och svarar på frågor.

Plats: vid bordet i korridoren utanför biblioteket, Campus Karlskrona

Tider: kl 11-13 den 14 februari, 14 mars, 18 april och 16 maj

Externa stödresurser

Präst/Chaplaincy

Prästerna finns här för att lyssna på dig och för att samtala om existentiella frågor.

De präster som finns vid högskolan är externa resurser. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.