Studentstöd

Studentstöd

Studier på högskola innebär ett nytt sätt att studera, det kräver mer eget ansvar och kanske en ny och ovan livssituation. Studentstöd finns där för dig som student på BTH. Vi erbjuder olika former av vägledning och stöd på båda campus.

Aktiviteter hos studentstöd

Öppet hus

Kom och träffa oss i våra nya lokaler!

Tid: 5 oktober 2022 12:00 – 15:00

Plats: Hus C, plan 3, Campus Karlskrona.

Vi bjuder på fika och berättar vad vi kan hjälpa till med. Passa på att titta in i stilla rummet, FUNKA-rummet och vårt nya samtalsrum.

Öppna rummet – ett forum för öppna samtal kring olika teman

Du kommer att få möjlighet att diskutera olika ämnen tillsammans med andra som också är intresserade av samma tema. Personal från studentstöd finns med för att leda samtalen.

Hösten 2022

13 oktober: Livspusslet
Vad behöver du för att vardagen ska fungera? Vad behöver du för att dina studier och din fritid ska bli hållbara för dig?
Tid: 14:00 – 15:00
Plats: J1270, Campus Karlskrona

17 november: Uppskjutande
Hur kan du undvika att skjuta upp saker som till exempel studier?
Tid: 14:00 – 15:00
Plats: J1270, Campus Karlskrona

8 december: Stress
Hur kan du hantera stressen i vardagen? Vilka verktyg kan du använda dig av för att känna dig mindre stressad?
Tid: 14:00 – 15:00
Plats: Campus Karlskrona, sal meddelas senare

Samtalsledare

Anna, samtalsterapeut  |  Carin, stresspedagog  |  Lena, samordnare för FUNKA

Externa stödresurser

Präst/Chaplaincy

Prästerna finns här för att lyssna på dig och för att samtala om existentiella frågor.

De präster som finns vid högskolan är externa resurser. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.