Anteckningsstöd

Anteckningsstöd

Om studenten på grund av funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och lektioner kan en kurskamrat vara antecknare. Studenten är närvarande i undervisningen, men kan inte själv, eller på ett tillfredsställande sätt, föra anteckningar.

Kurskamraten får ersättning från skolan för att skriva anteckning och kopiera dem eller ibland renskriva dem. Ibland kan anteckningsstödet ersättas av att studenten själv spelar in undervisningen på mobilen men det måste först godkännas av ansvarig lärare eller föreläsare.

Vad innebär stödet?

Studenten med funktionsnedsättning kopierar kurskamrats anteckningar för att själv senare kunna bearbeta dem. Studenten med funktionsnedsättning får anteckningarna renskrivna och skickade via mail eller post.

Hur ansöker jag om anteckningsstöd?

Kontakta samordnaren om du önskar anteckningsstöd. Det är nästan alltid en kurskamrat som ger anteckningsstöd. I första hand är det studenten själv som frågar sina kurskamrater om någon vill vara anteckningsstödjare men samordnaren och läraren kan också hjälpa till. Ni har båda ett gemensamt möte med samordnaren före anteckningsstödet kan börja ges.

Kontakta samordnaren på funka@bth.se.