Kurs- och programvärdering

Kurs- och programvärdering

Alla kurser på BTH utvärderas efter varje tillfälle.

I slutet av varje kurs får du via e-post en länk till en kursvärdering. Kursvärderingen finns även på kurssidan i Canvas > Kursvärdering-Enkät. Kursvärderingen ger dig möjlighet att skriva vad du tycker varit bra och vad som kan förbättras till nästa kursomgång.

Det är viktigt att du som student upplever att ditt eget lärande står i centrum för din utbildning vid BTH. Använd därför möjligheten att svara på kursvärderingen. Vi uppmuntrar också till fritextskommentarer där du med egna ord kan förtydliga dina svar.

Dina erfarenheter av och synpunkter på din utbildning är mycket betydelsefulla för högskolan eftersom de hjälper oss att garantera att vi ger våra studenter goda förutsättningar och möjligheter att lära för framtiden.

 

Resultat av kursvärderingar

Kursvärderingar genomförda fram till och med VT22 finns tillgängliga via registrator@bth.se.

Resultat av genomförda studentenkäter

Studentenkät angående omställning till distansutbildning

Studentenkäten angående omställningen till distansutbildning avslutades den 20 april. Sammanställning och analys är tillgängligt nu. Svarsfrekvensen var 33%. Vi vill tacka alla som svarat på enkäten!

Analys av studentenkät med anledning av omställning till distansundervisning (pdf)