Studieverkstadens lunchföreläsning: Stresshantering

Tid: 8 maj 2024 12:15 - 12:45

Är du stressad inför tentor, känner prestationskrav eller har för mycket som du har skjutit upp? Lär dig hantera din stress och hitta en vardagsrutin som fungerar.

Anmäl dig senast den 6 maj.

 

Karta Otillgänglig