Anpassad utbildningsplan

Anpassad utbildningsplan (AUP)

Om det inte längre är möjligt för dig att bli registrerad på kurser i din utbildningsplan har du möjlighet att ansöka om en anpassad utbildningsplan (AUP) för att nå examen inom programmet. Det kan vara på grund av att kurs(er) har bytt kurskod eller är nedlagda. Skälen för att upprätta en anpassad utbildningsplan finns beskrivna i Riktlinjer för anpassad utbildningsplan (AUP).

Innan du ansöker om AUP bör du undersöka följande:

  • Logga in i Ladok för studenter och titta igenom dina kurser.
  • Kan du omregistrera dig på kursen den kommande terminen?
  • Om du inte kunde registrera dig på kursen tidigare för att du var obehörig, men nu är behörig, kan du ansöka om registrering och ange anledning: ”Jag var tidigare obehörig men uppfyller nu förkunskapskraven”.
  • Finns det möjlighet till omtentor på ej avklarade kurser? När?
  • Finns det nya tillfällen att slutföra uppgifter, laborationer och projekt? När?

Om kursen(erna) har utgått kan du gå vidare och fylla i ansökan om AUP.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta Studievägledningen för att få stöd, vägledning och för att få en mall för din planering. Du kan också kontakta programansvarig för att få hjälp med att planera dina kurser.

Att ansöka om AUP

Fyll i ansökan om Anpassad utbildningsplan och bifoga din kursplanering om du har gjort en sådan. Din ansökan kommer att hanteras av handläggare på Programstöd och den person som är programansvarig.

Tips för att hitta information

Utbildningsplan

Du kan hitta utbildningsplanen för ditt program via Programöversikten. Där kan du se vilka kurer du ska läsa på ditt program.

När ges kursen nästa gång?

Gå till Programöversikten och leta upp ditt program. Där kan du hitta kursinformation för alla antagningsterminer. Du kan behöva titta på flera antagningsterminer beroende på vilka årskurser dina oavslutade kurser tillhör. Du kan även se nästa kurstillfälle i planeringsverktyget du kan få från Studievägledningen.

Omregistrering

På de flesta kurser kan du omregistrera dig själv i Ladok för studenter. Registreringen öppnar tre veckor före terminsstart.

Om du inte kan omregistrera dig själv i Ladok för studenter kan du ansöka om omregistrering via formuläret Registrering på kurs och ange anledning ”Jag önskar omregistrera mig på ej avklarad kurs”.

Tentamensdatum

Titta på sidan Tentamen och sök fram tentamenstillfällen så långt framåt i tiden som möjligt. Tänk på att datum för tentamenstillfällen publiceras utifrån vilken läsperiod kursen ges. Se Tentamensregler för fullständig information. Kontakta kursansvarig institution om du har frågor om kommande tentamenstillfällen.

Övriga examinationsmoment (uppgifter, laborationer, projekt, med mera)

Börja med att titta efter datum för omexamination på kursplatsen i Canvas. Hittar du inget där kan du vända dig till kursansvarig.