Ledarskapscafé

Ledarskapscafé

Ledarskapscaféet är inspirerat av Dialogseminariemetoden utvecklat av Bo Göranzon på Kungliga Tekniska högskolan och syftar till erfarenhetsutbyte genom reflektion. För ledarna ger det branschöverskridande insikter, lösningar på problem och tillsammans får man reflektera över sin arbetssituation. Studenterna får ett tillfälle att i skarpt läge träna sin förmåga att presentera och föra samtal inför en grupp som skiljer sig från den vanliga ”skolvärlden”. Det här är ett ypperlig tillfälle att nätverka.

Ledarskapscaféet drivs numera under StudentRegion Blekinge och har tre mål; Det första är att studenter vid Blekinge Tekniska Högskola utvecklar sin kunskap inom ledarskap och även sin presentationsteknik. Det andra är att integrera studenterna med regionens näringsliv. Det tredje är att ge företagsledarna ett välarrangerat utbildningstillfälle. Allt detta över en trevlig fika och vad vi kallar caféstämning.

Kontakta oss

E-postledarskapscafe@gmail.com

Projektledare / handläggare StudentRegion Blekinge

Sven-Erik Arpåker
E-post: sven-erik.arpaker@bth.se