Medstudent eller mentor

Bli medstudent eller mentor

Studenter som har en funktionsnedsättning kan få stöd av en medstudent eller en mentor för att klara sina studier.

Vad innebär det att vara medstudent?

Att vara medstudent kan innebära ett socialt stöd, någon att knyta an till och någon att kunna ställa frågor till gällande schema och liknande. En medstudent kan också hjälpa till med ledsagning, förflytta utrustning mellan föreläsningssalar och finnas till hand vid olika oförutsedda situationer. Stöd av medstudent ges till studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och till personer med synnedsättning eller rörelsehinder. Medstudenten är oftast en student som går samma kurs som studenten med funktionsnedsättningen.

Vad innebär det att vara mentor?

En mentor hjälper till med att strukturera, planera och följa upp studierna. En mentor kan även hjälpa till med att prioritera kursmaterial och tolka instruktioner samt ge råd i olika undervisningssituationer. Stödet ges främst till studenter med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Stödet ges av en person som har erfarenhet av högskolestudier eller som har ämneskunskaper, t.ex. en erfaren student, en doktorand, en pensionerad lärare eller annan person med erfarenhet av akademiska studier.

Som medstudent och mentor får du:

  • Arvode
  • Flexibla arbetstider
  • Värdefulla meriter
  • Utbildning

För mer information och intresseanmälan

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning här.

Kontakta gärna funka@bth.se om du är intresserad!

Blanketter för dig som är medstudent eller mentor

Blankett för tidrapportering och utbetalning hittar du här.