Försäkringar

Försäkringar

Som student vid BTH är du försäkrad mot olyckor under skoltid och under färden mellan din bostad och den plats där dina studier eller praktik genomförs. Du är även försäkrad vid studier eller praktik utomlands.

Kom ihåg att du måste se över ditt försäkringsskydd hemma och skaffa privat olycksfallsförsäkring och hemförsäkring eller allförsäkring som kan komplettera personskadeförsäkringen för studenter!

Personskadeförsäkring

Kammarkollegiet försäkrar dig som är student vid ett statligt universitet eller högskola. Du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.

Försäkringen gäller:

 • Under skoltid, när du är i skolans lokaler och på skolans område.
 • När du är på praktik eller på en arbetsplats som skolan har godkänt, exempelvis vid examensarbete.
 • När du är på väg till eller från skolan, praktikplats eller arbetsplats som skolan har godkänt, exempelvis vid examensarbete.
 • Vid distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
 • När du befinner dig i skolan under din fritid.
 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.

Vad försäkringen ger ersättning för:

Försäkringen kan till exempel täcka vårdkostnader och ersätta dig för utebliven inkomst om du inte kan arbeta på grund av skadan.

Vad försäkringen INTE ger ersättning för:

Försäkringen täcker inte materiella skador på dina eller andras saker. Det innebär att du inte kan söka ersättning om dina saker går sönder eller blir stulna.

Om du utför praktik eller examensarbete ute på en arbetsplats har du endast ett försäkringsskydd i form av denna personskadeförsäkring. Detta innebär att du själv är försäkrad vid olycka. Det är inte en ansvarsförsäkring som täcker det du gör på arbetsplatsen.

Kom ihåg att se över ditt privata försäkringsskydd och teckna en hemförsäkring eller allförsäkring.

Självrisk

Försäkringen i sig är gratis för dig som studerar och gäller utan självrisk.

Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets webbsida.

Försäkring vid utlandsstudier

Kammarkollegiet försäkrar dig som är student vid ett statligt universitet eller högskola och studerar eller praktiserar utomlands.

Försäkringen gäller:

 • Dygnet runt.
 • Under direkt resa mellan Sverige och studielandet.
 • Under hela utbildningstiden samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut när du befinner dig i studielandet. Ska du på semester före eller efter dina studier får du teckna en egen försäkring hos ett privat försäkringsbolag.
 • Under sommarlovet när du befinner dig i studielandet, om du fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter sommarlovet.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du reser från landet du studerar i till ett annat land. Undantag är om du reser till ett annat land med din handledare eller klass i studiesyfte.
 • Försäkringen gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet.

Ifylld försäkringsblankett ska lämnas in till BTH innan avresa. Försäkringskort samt försäkringsintyg kan därefter hämtas på Internationella kontoret eller skickas till din hemadress.

Är du så kallad ”freemover”, alltså studerar utomlands på egen hand, omfattas du INTE av denna försäkring.

Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets webbsida.