Free mover

Studera som Free mover

Vill du åka på utbytesstudier till andra länder eller universitet än de BTH har avtal med?

Det finns möjligheter att åka på egen hand, så kallad Free mover. Att ansöka som Free mover innebär i allmänhet mycket arbete och du måste vara ute i mycket god tid. Det finns inget garanterat stipendium knutet till utbytet utan du tar själv kontakt med det universitet eller den enhet du vill studera vid. Utbytets lämplighet behöver bedömas av programansvarig innan avresa för att tillgodoräknande ska vara möjligt via utbytet. Eventuella stipendier söker du på eget initiativ och de kostnader som uppkommer i samband med utbytet står du för själv.

Stipendier kan till exempel sökas via din kommun, SIDA och Svenska Institutet. Du har även möjlighet att få studiemedel under din vistelse, CSN kan svara på om universitetet du valt ut är godkänt för studiemedel.

Ytterligare information om att studera utomlands på egen hand hittar du på Studera.nu.