För sjuksköterskestudenter

Utbyte för Sjuksköterskeprogrammet

Som student på Sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att göra din praktik eller läsa kurser vid något av de lärosäten vi har avtal med. Avtalen innebär att du som student tillbringar viss överenskommen tid vid det utländska lärosätet eller praktikplatsen och att det är ett stipendium knutet till utbytet. Vilket land du kan söka till beror på vilken termin du går.

Bra att veta

Alla ansökningar bedöms baserat på motivationsbrev, CV och godkända kurser. Institutionen för hälsa måste även godkänna utbytet. Att delta i ett utbyte minskar inte ens chanser att bli uttagen till ännu ett studentutbyte i en senare termin.

Norden

Termin 4

Inom Norden heter utbytesprogrammet Nordplus där institutionen för hälsa har avtal med fem lärosäten i Norge, Danmark och Finland. Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för studerande och lärare vid universitet och högskolor och har till syfte att vitalisera och stärka det nordiska utbildningssamarbetet.

Som student på Sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att göra din praktik i ett av dessa nordiska länder.

Läs mer om Nordplus här.

Erasmus+  Praktik

Mellan terminerna och efter examen

Som student på Sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att söka Erasmusstipendium för att praktisera i något av de ca 30 andra europeiska länder som ingår i Erasmusprogrammet. Denna praktik kan dock inte tillgodoräknas inom Sjuksköterskeprogrammet och ska därför förläggas antingen under sommaren mellan terminerna eller under det första året efter avslutad utbildning.

Du måste praktisera i minst 2 månader och som mest i 12 månader för att komma ifråga för stipendiet. Praktiken ska vara inom ditt studieområde och måste godkännas av din institution.

Ansökan för praktik är löpande och du kan genomföra praktiken upp till ett år efter avslutad utbildning. Observera dock att om du vill söka Erasmusstipendium för praktik efter avslutad utbildning så måste din ansökan inkomma senast en månad före du tar din examen. Om du vill söka Erasmusstipendium för praktik mellan terminerna måste ansökan inkomma senast en månad före planerad praktikstart.

Stipendium: 555-615 €/månad (olika stipendiebelopp för olika länder)

Läs mer om Erasmus+ praktik här.