Nordplus

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan Norden och de baltiska länderna. Programmet ska bidra till att stärka och synliggöra det nordiska samarbetet om utveckling av utbildningar på universitets- och högskolenivå och medverka till att Norden förstärks som en ledande kunskapsregion internationellt. BTH erbjuder två närverk som riktar sig till studenter på Institutionen för hälsa; Nordhälsa, Norden (Nordplusnätverk 1) och Vården i Norden (Nordplusnätverk 2).

Vad innebär Nordplus?

Som student på grundnivå (kandidat och master) kan du studera 1-12 månader vid ett nordiskt lärosäte. Om du blir antagen till att delta i ett Nordplusutbyte får du ett stipendium för att täcka delar av dina merkostnader.

I vissa fall kan du också beviljas stipendium för ett kortare utbyte som kallas expressmobilitet. Minimitiden är då en vecka (fem arbetsdagar).

Stipendiebeloppet för dig som student bestäms av din institution. Det kan dock maximalt vara 200 euro per månad, plus ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till.

I databasen MoveON kan du välja programmet Nordplus och söka fram de lärosäten som BTH har avtal med i Norden.

Läs mer om Nordplus på Studera.nu.

Ansök via databasen MoveOn

  1. Logga in med ditt studentkonto
  2. Välj Application Form Nordplus

För närvarande fungerar inte Internet Explorer för ansökan. Använd istället t.ex. Firefox, Chrome eller Safari.

Kontakta Sandra Falkskär på Institutionen för hälsa för mer information om ansökan.
Tel: 0455- 38 54 17
E-post: sandra.falkskar@bth.se

 

Ansökningsprocess  Viktiga datum MoveON