Digitalt examensbevis

BTH:s logotyp på husvägg

Från och med den 18 mars 2024 utfärdas alla examensbevis digitalt.

Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. E-stämpeln innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok.

Du kan dela ditt examensbevis
När du har en utfärdad examen i Ladok kan du välja att dela informationen om examen till exempelvis en arbetsgivare. Det gör du genom att hämta en kontrollkod i Ladok och skicka den till en mottagare. Med hjälp av koden kan mottagaren se de uppgifter som finns i Ladok om examen och dess innehåll.

Läs mer om digitala examensbevis.

 

20 mars 2024