Undersökning om AI från Chalmers

Studenter – vad tycker ni om ChatGPT och annan AI?
Utvecklingen kring chatbotar och annan AI går rasande fort och lärosäten världen över försöker hitta sätt att förhålla sig till det. I den pågående diskussionen är det tydligt att kunskapen är dålig om hur studenter använder AI. Därför genomför nu Chalmers för första gången i Sverige en rikstäckande enkätundersökning.

Så nu behöver vi dig, student, och dina tankar kring ChatGPT och annan AI. Enkäten tar bara fyra minuter att besvara och du är förstås helt anonym. Tack på förhand!

Klicka här för att öppna enkäten.

2 maj 2023